Paulina Glixelli

Z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w Zabierzowie związana od 2010 roku. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku 0-10 lat. Spotyka się z nauczycielami na terenie szkół omawiając indywidualne przypadki. Wygłasza prelekcje dla rodziców. Prowadzi zajęcia dla dzieci oraz pracuje z ich rodzicami.

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie na kierunku Psychologia Stosowana (2009)
 • Studia magisterskie na kierunku Filozofia (2008)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Oligofrenopedagogika (2015)

Dokształcanie:

 • Makaton: stopień I (2015) i II (2016)
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa dla 0 – 3 r.ż. oraz 3-6 r. ż. (2015)
 • Kurs I stopnia teorii i terapii Integracji Sensorycznej (2015)
 • Diagnostyka neurorozwojowa noworodka i niemowlęcia w zakresie funkcji ruchowo-zmysłowych (2015)
 • Terapia dzieci moczących się i ich rodzin (2011)
 • Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi (2011)
 • Psychoterapia i poradnictwo (2011)
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze w szkole – współpraca z sądem rodzinnym (2011)
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. I stopień (2010)
 • Dziecko nadpobudliwe – diagnoza i postępowanie wychowawcze (2009)

Stopień awansu zawodowego:

 • Nauczyciel kontraktowy

Wcześniejsze doswiadczenie zawodowe:

 • Praca w hospicjum dziecięcym Alma Spei (01.2015-01.2016)