Brygida Zioło

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie pracuje od 2005 roku. Prowadzi zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, obejmujące opieką dzieci najmłodsze, ze zdiagnozowanymi niepełnosprawnościami. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży oraz w razie potrzeby prowadzi terapię logopedyczną. Współautorka programu Warsztatów logopedycznych dla dzieci przedszkolnych z ponadprzeciętnymi trudnościami w mówieniu.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Jagielloński (studia magisterskie z zakresu Pedagogiki Resocjalizacyjnej; 1986)
 • Akademia Pedagogiczna w Krakowie (studia podyplomowe z zakresu Logopedii; 1995)
 • Polskie Towarzystwo Psychologów Praktyków w Krakowie (półtoraroczny kurs kwalifikacyjny z zakresu Terapii Pedagogicznej; 2007)
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu (studia podyplomowe z zakresu Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka; 2011)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • studia podyplomowe z zakresu „Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu „Terapii Pedagogicznej” w Polskim Towarzystwie Psychologów Praktyków w Krakowie
 • studia podyplomowe z zakresu „Logopedii” w Akademii Pedagogicznej w Krakowie (1995 r.)

Dokształcanie:

 • Szkolenie „Profilaktyka zachowań ryzykownych w szkole” - 2015
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa „Ciągle żywe dylematy logopedy-praktyka (jąkanie, afazja, autyzm, kompetencje orofacyjne, mutyzm)” - 2013
 • Konferencja „Spektrum autyzmu – spektrum terapii. Całościowe podejście terapeutyczne do całościowych zaburzeń rozwoju” - 2013
 • Szkolenie „ Niebieskie Karty w oświacie” – 2014
 • Szkolenie „Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Analiza orzeczeń psychologiczno-pedagogicznych”- 2011
 • Szkolenie „Ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w codziennej pracy nauczyciela” - 2011
 • Szkolenie „Posługiwanie się znakami manualnymi i symbolami Makatonu w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się” - 2012
 • Szkolenie warsztatowe „Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia” - 2010
 • Konferencji „Dyskalkulia- mity i prawda o problemie” - 2010
 • Szkolenie „Wstępna diagnoza dysleksji rozwojowej z użyciem Baterii metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich” - 2010
 • Staż terapeutyczny dotyczący Pracy z dziećmi autystycznymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 w Krakowie przy Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej - 2008
 • Konferencja „Diagnoza umiejętności matematycznych dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się” – 2008
 • Konferencja „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” - 2008
 • Warsztaty „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego” - 2007
 • Szkolenie warsztatowe „Techniki dramowe w pracy grupowej” - 2008
 • Szkolenie „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w praktyce” - 2007
 • Szkolenie „Rozwiązywania konfliktów metodą mediacji” - 2007
 • Szkolenie „ Diagnoza alkoholowego zespołu płodowego FAS” - 2006
 • Szkolenie „ Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z wykorzystaniem integracji sensorycznej” - 2006
 • Szkolenie „Podstawy umiejętności psychologicznych” - 2006
 • Szkolenie „Metoda Dobrego Startu - 2005
 • Szkolenie „Praca z dziećmi implantowanymi w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach” - 2004
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia jąkania” - 1999
 • Szkolenie warsztatowe „Masaż Shantala”- 2008
 • Szkolenie "Diagnoza w kierunku autyzmu i ZA" - 2014
 • Szkolenie specjalistyczne „Neurotest Pro Kalkulia 6-9” - 2016
 • Szkolenie „Skuteczna organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku przez szkołę, przedszkole i poradnię psychologiczno-pedagogiczną” - 2016
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa „Pomiędzy ideą a rzeczywistością- towarzyszenie rodzinie z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju zgodnie z koncepcją ICF” - 2016
 • I Ogólnopolskie Sympozjum Logopedyczne „Diagnoza logopedyczna – nowe narzędzia, nowe perspektywy” - 2017
 • Szkolenie „Aktywne słuchanie metodą Battii Strauss. Jak słuchać muzyki, by było ciekawie?”- 2017
 • Szkolenie warsztatowe „Praca z bajką profilaktyczno- wychowawczą Cukierki” - 2017
 • Szkolenie warsztatowe „Praca z bajką profilaktyczno- wychowawczą Magiczne Kryształy” - 2017
 • Szkolenie „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” - 2017
 • Kurs „KOLD – standaryzowane narzędzie do diagnozy logopedycznej dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci” - 2017
 • Kurs „KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9 m.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci” - 2017
 • „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” - 2018
 • Konferencja „Jak Słuchać. Jak mówić” - 2018
 • Szkolenie „Pierwsza pomoc” - 2018
 • Szkolenie „Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne” - 2019
 • Szkolenie „Masaż logopedyczny dla zaawansowanych – podejście praktyczne (moduł II)” - 2019
 • Warsztaty szkoleniowe „Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza, metody terapii” - 2019
 • Szkolenie „Muzyczno-ruchowe zabawy edukacyjne Nauczanki” - 2020

Dodatkowe funkcje i osiągnięcia:

 • Wygłoszenie wykładu pt. „Diagnoza i terapia wczesnych kłopotów matematycznych” na konferencji organizowanej przez Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
 • Udział w pracach Międzyporadnianego Zespołu ds. Diagnozy i Terapii Dyskalkulii
 • Wygłoszenie referatu pt. „Ćwiczenia podtrzymujące sprawność aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego – propozycje do wykorzystania przez osoby dotknięte chorobą Huntingtona” - na VII Ogólnopolskim Spotkaniu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Chorobą Huntingtona w Polsce
 • Prowadzenie cyklu wykładów i ćwiczeń z zakresu dykcji i poprawnej wymowy na kursie lektorskim, w dekanacie bolechowickim
 • Publikacje w Oficynie Wydawniczej „Impuls”: „Dźwięki mowy. Program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych”. Autorki ćwiczeń- E. Bierońska, G. Billewicz, A. Kot, B. Zioło - pod redakcją A. Maurer „Ćwiczenia dykcyjne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych (głoski szumiące)” - G. Billewicz, B. Zioło, Z. Bator „Kwestionariusz do badania wymowy dla dzieci młodszych (od 2 lat) pt. „Mieszkańcy Lolandii” - G.Billewicz, B. Zioło „Kwestionariusz badania mowy” - G.Billewicz, B. Zioło

Stopień awansu zawodowego:

 • nauczyciel dyplomowany

Wcześniejsze doswiadczenie zawodowe:

 • założenie w 1995r. i współprowadzenie przez 5 lat Prywatnego Centrum Terapii Mowy „Gaduła”, pierwszej prywatnej poradni w Krakowie
 • prowadzenie gabinetu logopedycznego w Przedszkolu nr 123 w Krakowie
 • praktyka zawodowa w Poradni Logopedycznej przy Al. Pokoju w Krakowie
 • nauczyciel w Przedszkolu nr 123 w Krakowie
 • praktyka w Państwowym Domu Dziecka nr 1 w Krakowie
 • praktyka w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu
 • kilkuletnia praca na stanowisku logopedy w przedszkolu Fantazja w Bolechowicach