Karolina Grabczyńska

W Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Zabierzowie pracuje od 2017 roku. Obecnie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci. Spotyka się z nauczycielami, pedagogami i rodzicami na terenie szkół i poradni w celu omówienia sytuacji i wyników badania danego dziecka.

Wykształcenie:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II kierunek Psychologia (2004 r.)

Dokształcanie:

 • 2 letnie studia podyplomowe „ Podstawy psychoterapii” (Collegium Medicum UJ) 2005-2008r.
 • Racjonalna Terapia Zachowania – szkolenie, poziom podstawowy 2013r.
 • Kurs doskonalący Szkoła dla Rodzicow i Wychowawców 2014r.
 • 4 letnie szkolenie w zakresie Psychoterapii w tym „Podstawy Terapii Dzieci” (Krakowski Ośrodek Szkoleń Systemowych) 2013-2017r.
 • Konferencje o tematyce żałoby, przewlekłej choroby dziecka w rodzinie.
 • Terapia poznawczo-behawioralna CBT dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi.

Stopień awansu zawodowego:

 • nauczyciel kontraktowy

Wcześniejsze doswiadczenie zawodowe:

 • Specjalistyczna Poradnia Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu przy PZG w Krakowie
 • Kurator społeczny w Wydziale Rodzinnym i Opiekuńczym przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty
 • NZOZ Alma Spei Hospicjum Domowe dla Dzieci w Krakowie
 • Manresa Jezuicka Poradnia Rozwoju Psychologicznego i Duchowego w Krakowie