Paulina Rozmus

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (studia licencjackie na kierunku Filologia polska, specjalność: nauczycielstwo z logopedią; 2011 r.)
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (studia magisterskie na kierunku Filologia polska, specjalność: logopedia; 2013 r.)
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (studia podyplomowe na kierunku: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna)
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (studia podyplomowe na kierunku: Neurologopedia z elementami tyflologopedii )

Dokształcanie:

 • III Ogólnopolska Naukowa Konferencja Logopedyczna: „Nowa Logopedia – diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej”
 • warsztaty: „Diagnoza i terapia wad wymowy”
 • Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”
 • II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Skuteczne narzędzia i metody terapeutyczne w pracy nad zaburzeniami mowy u dzieci i młodzieży”
 • warsztaty: „Zaburzenia karmienia. Diagnoza neurologopedyczna”
 • warsztaty: „Stymulacja, terapia, nauka. Rozwijanie funkcji poznawczych u dzieci w wieku od 1 r.ż. do 6 r.ż.”
 • warsztaty: „Ćwiczenia funkcji słuchowych − rozwojowe programowanie terapii”
 • szkolenie: „Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) cz.1”
 • szkolenie: „Metody pracy i strategie terapeutyczne w mutyzmie wybiórczym”
 • konferencja naukowo-szkoleniowa „Pomiędzy ideą a rzeczywistością – towarzyszenie rodzinie z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju zgodnie z koncepcją ICF”
 • szkolenie specjalistyczne „Neurotest Pro Kalkulia”
 • szkolenie „KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9 r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dzieci”
 • kurs „Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia” (uzyskanie tytułu „Specjalisty Terapii Ręki I i II stopnia©” )
 • szkolenie „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka”
 • I Ogólnopolskie Sympozjum Logopedyczne „Diagnoza logopedyczna – nowe narzędzia, nowe perspektywy”
 • szkolenie „AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób ze specjalnymi potrzebami w komunikacji”
 • szkolenie „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej /cz.1/”
 • szkolenie „Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne”
 • szkolenie „Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym”
 • Konferencja „Karmienie i jedzenie w praktyce logopedycznej"
 • Szkolenie „Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne”
 • Szkolenie „Masaż logopedyczny dla zaawansowanych – podejście praktyczne (moduł II)”
 • Warsztaty szkoleniowe „Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza, metody terapii”
 • szkolenie "Stymulacja traktu ustno-twarzowego oraz badania odruchów orofacjalnych u niemowląt i dzieci z uszkodzeniami w obrębie OUN, część I”
 • szkolenie „Stymulacja traktu ustno-twarzowego oraz badanie odruchów orofacjalnych u niemowląt i dzieci z uszkodzeniem w obrębie OUN, część II”
 • Ogólnopolska Konferencja pt. „Zagubione w milczeniu. Mutyzm wybiórczy i inne zaburzenia lękowe u dzieci. Objawy, diagnoza oraz terapia”
 • szkolenie „Stymulacja traktu ustno-twarzowego”
 • szkolenie „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego”
 • szkolenie „Terapia sygmatyzmu bocznego”

Dodatkowe funkcje i osiągnięcia:

 • wygłoszenie referatu „Afazja w ujęciu terapeutycznym” na konferencji „Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dziecka z zaburzeniami rozwojowymi poprzez wspieranie komunikacji i zachowań społecznych w szkole i przedszkolu”
 • stworzenie kilku autorskich programów zajęć dla dzieci z nieprawidłowościami w zakresie komunikacji językowej

Stopień awansu zawodowego:

 • nauczyciel mianowany

Wcześniejsze doswiadczenie zawodowe:

 • półroczny staż na stanowisku logopedy odbywany w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”
 • praktyka logopedyczna w Gabinecie Neurologopedycznym „Gżegżółka” w Krakowie oraz w Gabinecie logopedycznym przy ul. Fabrycznej 20 a w Krakowie
 • indywidualne zajęcia logopedyczne prowadzone w ramach wolontariatu (z dziećmi z różnymi zaburzeniami)
 • praca na stanowisku logopedy w Przedszkolu Samorządowym z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie
 • praca na stanowisku logopedy w Niepublicznym Przedszkolu Językowym z Oddziałem Integracyjnym „Pluszowy Miś” w Zabierzowie
 • praca na stanowisku logopedy w Samorządowym Przedszkolu w Czernichowie