Anna Lorek-Żarnowska

W Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Zabierzowie pracuje od 2001 roku. Obecnie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku 0 – 10 lat. Uczestniczy w posiedzeniach Rad Pedagogicznych na terenie szkół, wygłasza prelekcje dla rodziców. Spotyka się z nauczycielami, pedagogami i rodzicami na terenie szkół w celu omówienia sytuacji i wyników badania danego dziecka. Prowadzi warsztaty tematyczne dla klas m. in. dotyczące problemu agresji, warsztaty dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową oraz warsztaty dla dzieci zdolnych.

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie kierunek Psychologia (1995 r.)

Dokształcanie:

  • 2 letni „Kurs podstawowych umiejętności terapeutycznych i analizy grupowej” (Colegium Medicum UJ oraz Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie)
  • szkolenie „Monachijska funkcjonalna diagnostyczna rozwojowa dzieci w wieku 2-3 lata (Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego)
  • „Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym (Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej)
  • 2,5 letnie „Studium psychoterapii dziecka i rodziny” (Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej)

Dodatkowe funkcje i osiągnięcia:

  • ukończone Studium Teologii Rodziny (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie)
  • współautor warsztatów dla rodziców dzieci nadpobudliwych i dzieci z zaburzeniami zachowania oraz warsztatów dla dzieci zdolnych

Stopień awansu zawodowego:

  • nauczyciel dyplomowany

Wcześniejsze doswiadczenie zawodowe:

  • psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie