Anna Zapała

Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Zabierzowie, jako logopeda, w ramach Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wykształcenie:

 • WSP -Wydział Pedagogiczny -Wychowanie Plastyczne (1997 r.)
 • WSP -Wydział Humanistyczny -Fakultatywne Studia Logopedyczne (1998 r.)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Kurs kwalifikacyjny- Tyflopedagogika- 2011/2012

Dokształcanie:

 • szkolenie „Podstawy umiejętności psychologicznych”- organizator-Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków
 • szkolenie „Dzieci z FAS” (Fetal Alcohol Syndrome)
 • udział w szkoleniu kwalifikacyjnym z zakresu wstępnej diagnozy dysleksji rozwojowej z użyciem Baterii metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich – uzyskanie pełnych uprawnień do posługiwania się Baterią-8 w praktyce diagnostycznej
 • „Neuroobrazowanie w dignostyce zaburzeń mowy”-PTL
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagajacyh metod porozumiewania się (AAC) cz1- Pareo
 • Karta Oceny Logopedycznej dziecka do diagnozy dzieci w wieku od1.m.ż.- 9. r.ż. (KOLD)-Komlogo
 • Karta Oceny Psychoruchowego dziecka do diagnozy dzieci w wieku od1.m.ż.- 9. r.ż. ( KORP-Komlogo
 • Skuteczna organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku przez szkołę, przedszkole, poradnię psych.-pedag.- PSPP
 • Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Analiza orzeczen psychologiczno-pedagogicznych.- PSPP
 • Terapia sygmatyzmu bocznego- mgr Anna Balewska
 • Terapia sygmatyzmu międzyzebowego- mgr Ann Balewska
 • ,,Stymulacja traktu ustno-twarzowego oraz badanie odruchów orofacjalnych u niemowląt i dzieci z uszkodzeniem w obrębie OUN”- PZL
 • „Rola logopedy we wspomagniu rozwoju omunikacji dziecka potrzebującego AAC”- PZL
 • I Ogółnopolskie Sympozjum Logopedyczne- „Diagnoza logopedyczna- nowe narzędzia, nowe perspektywy”- Komlogo
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa- „Pomiędzy ideą a rzeczywistością- towarzyszenie rodzinie z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju zgodnie z koncepcją ICF”- Maltańskie Centrum Pomocy

Stopień awansu zawodowego:

 • nauczyciel dyplomowany

Wcześniejsze doswiadczenie zawodowe:

 • 1997-1998- SP Zabierzów, stanowisko-wychowawca świetlicy
 • 1998-1999- SP Zabierzów, stanowisko- wychowawca świetlicy, logopeda
 • Od 01.09.1999 – SP Zabierzów, stanowisko- nauczyciel plastyki , logopeda
 • 1999-2000- SP Kobylany, stanowisko- nauczyciel plastyki
 • 04.2000-06.2000- PPP – Krzeszowice, stanowisko-logopeda