Monika Blaszke

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (studia magisterskie pedagogika i nauki społeczne 1999 r.)
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (studium podyplomowe na kierunku Public Relations; 2000 r.)
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (studia podyplomowe na kierunku Logopedia; 2005 r.)
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach (studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia; 2012 r.)
 • WSP i M w Chrzanowie (studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika; 2012 r.)
 • WSP i M w Chrzanowie (studia podyplomowe na kierunku Menedżer Ekonomii Społecznej; 2013 r.)
 • Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji (studia podyplomowe na kierunku Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera; 2016r.)
 • Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji (studia podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna; 2017 r.)

Dokształcanie:

 • Szkolenie specjalistyczne: neurologopedyczna terapia osób z autyzmem”
 • KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci
 • VII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna w Katowicach (Opóźnienia rozwoju mowy o różnej etiologii)
 • Warsztaty: diagnoza i terapia neurogennych zaburzeń połykania
 • Cykl szkoleniowo-doradczy: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
 • Szkolenia modułowe: Zarządzanie projektami i opracowywanie wniosków w sektorze ekonomii społecznej
 • Szkolenie i warsztaty: „Dobre praktyki w promocji kultury”
 • Warsztaty: diagnoza i terapia zaburzeń mowy pacjentów po laryngektomii
 • Szkolenie- : Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym- 2018 r.
 • Kurs: Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci-2018 r.
 • Specjalistyczne szkolenie w zakresie masażu logopedycznego stopień I i stopień II
 • Kurs Terapii Neurotaktylnej organizowany przez Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutowej, obejmujący metody pracy z dziećmi z wyzwaniami oraz neurodeficytami w rozwoju psychoruchowym
 • Kurs fizjoterapii dzieci i niemowląt z zaburzeniami neurologicznymi oraz ocena ich deficytów ruchowych

Dodatkowe funkcje i osiągnięcia:

 • Współpraca z Centrum Rozwoju Umysłu Alfa w Rząsce: diagnozowanie i terapia neurologopedyczna dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • Współpraca z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach : prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu komunikowania i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych
 • Współpraca ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi: prowadzenie zajęć dydaktycznych i szkoleń z zakresu pedagogiki i logopedii
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – realizacja projektu „W stronę samodzielności” – prowadzenie terapii neurologopedycznej
 • Organizowanie zajęć i pomoc w dodatkowych formach terapii: dogoterapia, hipoterapia, muzykoterapia dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • Organizowanie przeglądów i konkursów dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Stopień awansu zawodowego:

 • Nauczyciel mianowany

Wcześniejsze doswiadczenie zawodowe:

 • Praktyki logopedyczne i pedagogiczne: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla dzieci dyslektycznych w Krakowie, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci niesłyszących w Krakowie, Klinika Neurologii Ligota, Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore” w Katowicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach, Maltański Ośrodek Wczesnej Interwencji w Krakowie
 • Przedszkole Samorządowe w Trzebini; staż zawodowy na stanowisku : logopeda
 • Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach, praca na stanowiskach: instruktor terapii zajęciowej, pedagog, p.o. kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Wolbromiu, praca na stanowisku: kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej
 • Niepubliczne Przedszkole Językowo Muzyczne w Trzebini, praca na stanowisku; logopeda
 • Oświatowe Towarzystwo Integracyjne w Radwanowicach, praca na stanowiskach: nauczyciel kształcenia specjalnego, neurologopeda