Joanna Hanusz

W Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Zabierzowie od 1992-2018 roku pełniła funkcję Dyrektora. Aktualnie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, poradnictwem rodzinnym oraz prowadzi terapię Biofeedback.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie kierunek Psychologia ze specjalizacją kliniczną (1983 r.)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Studia Podyplomowe „Organizacja i Zarządzanie Oświatą” przy Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2001 r.)

Dokształcanie:

 • trener treningu interpersonalnego II stopnia rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • staż we Francji w Lille dotyczący problemów agresji i uzależnień
 • szkolenie „Praca postdiagnostyczna w warunkach poradni wychowawczo–zawodowej”
 • szkolenie „Rodzina pochodzenia terapeuty na podstawie genogramu oraz wybrane zagadnienia terapeutyczne z zakresu terapii rodzin” (Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży)
 • kurs doskonalący „Psychiatria dzieci i młodzieży” (Medyczne Centrum Kształcenia)
 • kurs „Medyczna diagnoza i medyczno–terapeutyczny model pracy” (Centrum CBT w Warszawie)
 • udział w szkoleniu kwalifikacyjnym z zakresu wstępnej diagnozy dysleksji rozwojowej z użyciem Baterii metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich – uzyskanie pełnych uprawnień do posługiwania się Baterią-8 w praktyce diagnostycznej

Dodatkowe funkcje i osiągnięcia:

 • przewodnicząca Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychologów Praktyków (przez okres jednej kadencji członek zarządu)
 • inicjator i organizator imprez pod hasłem „Dzień Dziecka i Mikołaj dla niepełnosprawnych”
 • współautor programu profilaktycznego „Republika Dzieci”
 • współautor programu przeciwdziałania przemocy wśród młodzieży „Postawmy tamę”
 • laureat Samorządowej Nagrody Gminy Zabierzów za rok 2001 w dziedzinie Oświata, Kultura, Sport

Stopień awansu zawodowego:

 • I stopień specjalizacji zawodowej
 • nauczyciel dyplomowany