Ewelina Kaźmierek

W PPP w Zabierzowie zatrudniona od 2007 roku, nauczyciel mianowany. Studiowała na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (rok ukończenia 2005). Konsultuje dzieci i młodzież w wieku szkolnym do momentu ukończenia szkoły średniej. W pracy zawodowej zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią psychologiczną oraz neuroterapią (Biofeedback). Prowadzi konsultacje rodzinne. Współorganizuje zajęcia grupowe dla młodzieży – Socjoterapia, Trening Zastępowania Agresji, Grupa Młodzieżowa z elementami Psychodramy wg Moreno. Organizuje zajęcia warsztatowe dla klas na terenie szkół. Stale podnosi swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe uczestnicząc w kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Współautorka programu profilaktyki zaburzeń odżywiania (w tym anoreksji) - „Jestem jaka jestem”.

Wykształcenie:

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek: Społeczna Psychologia Kliniczna (2005r.)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Kurs „Trening Zastępowania Agresji (ART)”
 • Szkolenia: „Veto wobec przemocy, alkoholu i narkotyków – program profilaktyczny”, „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów”
 • udział w szkoleniu kwalifikacyjnym z zakresu wstępnej diagnozy dysleksji rozwojowej z użyciem Baterii metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich – uzyskanie pełnych uprawnień do posługiwania się Baterią-8 w praktyce diagnostycznej
 • Absolwentka całościowego 4-letniego szkolenia z zakresu psychoterapii, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie)

Dokształcanie:

 • Uczestnik seminariów teoretyczno – superwizyjnych (Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej)
 • Szkolenie I stopnia w zakresie terapii metodą Biofeedback (Biomed Neurotechnologie we Wrocławiu)
 • Kurs Psychodramy wg Moreno (Polski Instytut Psychodramy w Krakowie)
 • Kurs szkoleniowy „Multi-Family Therapy – Terapia Wielorodzinna” (Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJCM we współpracy z Anna Freud Center w Londynie)

Stopień awansu zawodowego:

 • nauczyciel dyplomowany

Wcześniejsze doswiadczenie zawodowe:

 • Staż w Zakładzie Terapii Rodzin (Szpital Uniwersytecki w Krakowie)