Iwona Szuperska-Mazur

W Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Zabierzowie pracuje od 1999 roku. Zajmuje się diagnozą i terapią młodzieży oraz poradnictwem zawodowym. Organizuje różne formy szkolenia i warsztatów dla nauczycieli. Uczestniczy w posiedzeniach Rad Pedagogicznych na terenie szkół, wygłasza prelekcje dla rodziców. Prowadzi warsztaty dla klas dotyczące wyboru zawodu, integracji oraz profilaktyki uzależnień i agresji.

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie kierunek Psychologia (1997r.)

Dodatkowe kwalifikacje:

  • Studia Podyplomowe „Doradztwo zawodowe” przy Politechnice Krakowskiej (2005r.)
  • Udział w szkoleniu kwalifikacyjnym z zakresu wstępnej diagnozy dysleksji rozwojowej z użyciem Baterii metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich – uzyskanie pełnych uprawnień do posługiwania się Baterią-8 w praktyce diagnostycznej

Dokształcanie:

  • trzyletnia szkoła socjoterapii o psychologicznego treningu grupowego” (Ośrodek Szkoleniowy Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie)
  • szkolenie „Roczna szkoła psychodeukacji i socjoterapii” (Krakowski Ośrodek Terapii)
  • szkolenie „Pracownik uliczny” (Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków)

Stopień awansu zawodowego:

  • nauczyciel dyplomowany