Awaria telefonu w Punkcie Konsultacyjnym w Czernichowie.

31 sierpnia 2021