Katarzyna Rajtar

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie pracuje od 2009 roku. W codziennej pracy zajmuje się diagnozą, terapią pedagogiczną, socjoterapią i psychoterapią dzieci i młodzieży oraz konsultacją rodzin i par. Prowadzi liczne warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Współpracuje z nauczycielami, w indywidualnych przypadkach omawia i ustala zakres prowadzonej terapii pedagogicznej oraz pracy z dziećmi z trudnościami wieku adolescencji. Uczestniczy w posiedzeniach Rad Pedagogicznych oraz zebraniach z rodzicami.

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie kierunek Pedagogika Społeczno-opiekuńcza (2008 r.)

Dodatkowe kwalifikacje:

  • Kurs Kwalifikacyjny „Terapia Pedagogiczna” w Galicyjskim Centrum Kształcenia Nauczycieli w Krakowie
  • Kurs Kwalifikacyjny „ Kinezjologia Edukacyjna Paula i Gail Dennisonów” – w Polskim Towarzystwie Psychologów Praktyków w Krakowie
  • Kurs Kwalifikacyjny „ Stymulacja Sensoryczna” organizowany przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  • Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na kierunku: Podstawy Oddziaływań Terapeutycznych w Wieku Rozwojowym organizowane wraz z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii Collegium Medium.
  • udział w szkoleniu kwalifikacyjnym z zakresu wstępnej diagnozy dysleksji rozwojowej z użyciem Baterii metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich – uzyskanie pełnych uprawnień do posługiwania się Baterią-8 w praktyce diagnostycznej
  • Ośrodek Psychoterapii Systemowej – 4-letni Kurs Psychoterapii ( w trakcie ). Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.
  • Staż w Klinice Terapii Rodzin Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
  • Kurs Interwencji Kryzysowej

Stopień awansu zawodowego:

  • nauczyciel mianowany