Jolanta Miłek

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie pracuje od 1994 roku. W codziennej pracy zajmuje się diagnozą wad wymowy, terapią logopedyczną, zaburzeniami komunikacji (praca z dziećmi upośledzonymi) oraz terapią jąkania. Każdego roku przeprowadza diagnozę dzieci na terenie placówek tj. przedszkoli i szkół, prowadzi prelekcje dla rodziców i nauczycieli.

Wykształcenie:

  • studia z zakresu Pedagogiki Specjalnej ze specjalizacją Surdopedagogika w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Akademia Pedagogiczna) w Krakowie (1989 r.)

Dodatkowe kwalifikacje:

  • Podyplomowe Studium Logopedyczne przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (1993 r.)

Dokształcanie:

  • Certyfikat Zawodowy Polskiego Związku Logopedów
  • Uprawnienia do przeprowadzania przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy za pomocą Platformy Badań Zmysłów

Dodatkowe funkcje i osiągnięcia:

  • współzałożyciel i członek Polskiego Związku Logopedów
  • współautor „Kwestionariusza do badania artykulacji”

Stopień awansu zawodowego:

  • nauczyciel dyplomowany