Anna Zapała

Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Zabierzowie, jako logopeda, w ramach Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wykształcenie:

 • WSP -Wydział Pedagogiczny -Wychowanie Plastyczne (1997 r.)
 • WSP -Wydział Humanistyczny -Fakultatywne Studia Logopedyczne (1998 r.)

Dokształcanie:

 • szkolenie „Podstawy umiejętności psychologicznych”- organizator-Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków
 • szkolenie „Dzieci z FAS” (Fetal Alcohol Syndrome)
 • udział w szkoleniu kwalifikacyjnym z zakresu wstępnej diagnozy dysleksji rozwojowej z użyciem Baterii metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich – uzyskanie pełnych uprawnień do posługiwania się Baterią-8 w praktyce diagnostycznej

Stopień awansu zawodowego:

 • nauczyciel dyplomowany

Wcześniejsze doswiadczenie zawodowe:

 • 1997-1998- SP Zabierzów, stanowisko-wychowawca świetlicy
 • 1998-1999- SP Zabierzów, stanowisko- wychowawca świetlicy, logopeda
 • Od 01.09.1999 – SP Zabierzów, stanowisko- nauczyciel plastyki , logopeda
 • 1999-2000- SP Kobylany, stanowisko- nauczyciel plastyki
 • 04.2000-06.2000- PPP – Krzeszowice, stanowisko-logopeda