Zajęcia dla przedszkolaków

 

 

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

CEL: Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci.

DLA KOGO? Dzieci objęte opieką w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Dzieci w wieku przedszkolnym.

KIEDY? od września 2018 r. 

GDZIE? Punkt Konsultacyjny w Czernichowie

FORMA: Indywidualne zajęcia dziecka ze specjalistą.

PROWADZĄCY: mgr Monika Blaszke – terapeuta Integracji Sensorycznej

                            mgr Agnieszka Staśko – terapeuta Integracji Sensorycznej


ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI Z OPÓŹNIONYM ROZWOJEM MOWY I OPÓŹNIONYM ROZWOJEM PSYCHORUCHOWYM

CEL: Stymulacja rozwoju psychoruchowego oraz stymulacja rozwoju mowy.

DLA KOGO? Dzieci w wieku 3 – 4-lat.

KIEDY? październik 2018 r. – maj 2019 r.

GDZIE? Punkt Konsultacyjny w Czernichowie

FORMA: Spotkania grupowe

PROWADZĄCY: mgr Barbara Kurdybowicz – psycholog/terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

                            mgr Paulina Rozmus – neurologopeda/logopeda


ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI Z ZABURZONYM ROZWOJEM MOWY

CEL: Stymulacja rozwoju mowy.

DLA KOGO? Dzieci w wieku 3 – 4 lat.

KIEDY? październik 2018 r. – maj 2019 r.

GDZIE? Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie

FORMA: Zajęcia diagnostyczno-terapeutyczne

PROWADZĄCY: mgr Brygida Zioło – pedagog/logopeda/terapeuta wczesnego wspomagania

                            mgr Anna Zapała – logopeda


DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ KARMIENIA I ŻYWIENIA

CEL: Diagnoza i terapia zaburzeń karmienia i żywienia o zróżnicowanej etiologii (wybiórczość pokarmowa, trudności sensoryczno-motoryczne, zaburzenia napięcia mięśniowego,            nadmierne ślinienie.

DLA KOGO? Dzieci do 5 roku życia.

KIEDY? cały rok szkolny.

GDZIE? Punkt Konsultacyjny w Czernichowie

FORMA: Zajęcia indywidualne.

PROWADZĄCY: mgr Paulina Rozmus – pedagog/neurologopeda

                            mgr Monika Blaszke – pedagog/ oligofrenopedagog/ logopeda/ neurologopeda/ terapeuta Integracji Sensorycznej