Zajęcia dla przedszkolaków

Zajęcia dla przedszkolaków


GRUPA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI SPOŁECZNO-EMOCJONALNYMI

CEL: Rozwijanie kompetencji społecznych, prospołecznych i dojrzałości emocjonalnej.

DLA KOGO? Dzieci w wieku 5 – 7 lat.

KIEDY? styczeń – czerwiec 2018

GDZIE? Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie; Punkt Konsultacyjny w Czernichowie

FORMA: Warsztaty

PROWADZĄCY: mgr Brygida Zioło – pedagog/logopeda/terapeuta wczesnego wspomagania

mgr Barbara Kurdybowicz – psycholog


WARSZTATY DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI

CEL: Określenie przyczyn i sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci.

DLA KOGO? Dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat): grupa 3 – 4-latki, grupa 5 – 6-latki.

KIEDY? 8 spotkań w terminach: październik – listopad, styczeń – luty, kwiecień – maj

GDZIE? Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie; Punkt Konsultacyjny w Czernichowie

FORMA: Spotkania grupowe

PROWADZĄCY: mgr Anna Lorek-Żarnowska – psycholog

mgr Barbara Kurdybowicz – psycholog

mgr Brygida Zioło – pedagog/logopeda/terapeuta wczesnego wspomagania

mgr Ewelina Zając – psycholog


WARSZTATY DLA DZIECI JĄKAJĄCYCH SIĘ

CEL: Usprawnienie mówienia, wzmocnienie emocjonalne, edukacja rodziców w zakresie określonych ćwiczeń.

DLA KOGO? Dzieci w wieku 3 – 5 lat.

KIEDY? W momencie zebrania grupy.

GDZIE? Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie

FORMA: Zajęcia diagnostyczno-terapeutyczne

PROWADZĄCY: mgr Brygida Zioło – pedagog/logopeda/terapeuta wczesnego wspomagania

mgr Jolanta Miłek – logopeda


WARSZTATY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

CEL: Zajęcia ruchowe, stymulujące zmysły, wspierające rozwój ruchowy dziecka oraz edukację rodziców i inspirujące ich do zabawa oraz aktywności rozwojowych (przewidziane są warsztaty dla rodziców)

DLA KOGO? Dzieci w wieku od 1 – 6 roku życia wraz z rodzicami.

KIEDY? 8 spotkań w cyklu dwutygodniowym

GDZIE? Punkt Konsultacyjny w Czernichowie

FORMA: Zajęcia grupowe i warsztatowe

PROWADZĄCY: mgr Monika Blaszke – pedagog/ oligofrenopedagog/ logopeda/ neurologopeda/ terapeuta Integracji Sensorycznej


WARSZTATY PO DIAGNOZIE DLA DZIECI Z PROBLEMAMI ROZWOJOWYMI

CEL: Ćwiczenie zaburzonych funkcji, usprawnianie słabszych stron, przekazanie rodzicom wskazówek co do pracy z dziećmi w domu.

DLA KOGO? Dzieci w wieku 2 – 4 lata.

KIEDY? październik – styczeń (I grupa), luty – maj (II grupa)

GDZIE? Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie; Punkt Konsultacyjny w Czernichowie

FORMA: Spotkania grupowe dzieci wraz z rodzicami (60 minut raz w tygodniu)

PROWADZĄCY: mgr Anna Lorek-Żarnowska – psycholog

mgr Barbara Kurdybowicz – psycholog


WARSZTATY TERAPII RĘKI

CEL: Usprawnienie funkcjonowania dziecka między innymi w zakresie małej motoryki, koordynacji obustronnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, stymulacja zmysłu dotyku.

Udzielenie rodzicom wskazówek, w jaki sposób kontynuować ćwiczenia w domu

DLA KOGO? Dzieci w wieku 5 lat, u których obserwuje się trudności w obszarze małej motoryki.

KIEDY? W momencie zebrania grupy (4 dzieci).

GDZIE? Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie

FORMA: Warsztaty

PROWADZĄCY: mgr Paulina Rozmus – logopeda/pedagog/specjalista Terapii Ręki I i II stopnia©

mgr Anna Zapała – logopeda/tyflopedagog/nauczyciel plastyki


ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W ROZWOJU SPOŁECZNYM

CEL: Diagnoza i terapia problemów, współpraca z rodzicami.

DLA KOGO? Dzieci w wieku 5 – 6 lat.

KIEDY? październik 2017 – luty 2018

GDZIE? Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie

FORMA: Warsztaty

PROWADZĄCY: mgr Brygida Zioło – pedagog/logopeda/terapeuta wczesnego wspomagania

mgr Ewelina Zając – psycholog