Terminy konsultacji i posiedzeń ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY 2018/2019

TERMINY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW PRZEZ DYREKTORA PPP W ZABIERZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

24 września 15.00 – 17.00

zostanie ustalony

zostanie ustalony

zostanie ustalony

zostanie ustalony

zostanie ustalony

zostanie ustalony

zostanie ustalony

zostanie ustalony

zostanie ustalony

TERMINY POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO PPP W ZABIERZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

28 września 2018 r.

19 października 2018 r.

30 listopada 2018 r.

21 grudnia 2018 r.

25 stycznia 2019 r.

22 lutego 2019 r.

29 marca 2019 r.

27 kwietnia 2019 r.

24 maja 2019 r.

28 czerwca 2019 r.

23 sierpnia 2019 r.

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się od godziny: 8.00