Szkolenia dla rodziców

SZKOŁA DLA RODZICÓW

 

CEL: Podniesieni kompetencji wychowawczych rodziców. Nawiązanie głębszej relacji ze swoim dzieckiem

DLA KOGO? Rodzice dzieci do 10 roku życia

KIEDY? listopad 2018 r. – styczeń 2019 r.

GDZIE? Punkt Konsultacyjny w Morawicy

FORMA: Praca warsztatowa

PROWADZĄCY: mgr Anna Lorek-Żarnowska – psycholog, mgr Karolina Grabczyńska – psycholog, mgr Brygida Zioło –pedagog/terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju


 

TERAPIA WIELORODZINNA

 

CEL: Poprawienie relacji w rodzinie, poprawa kompetencji rodzicielskich

DLA KOGO? Rodziny z dziećmi w wieku 14-16 lat z trudnościami emocjonalnymi (maksymalnie 5 rodzin).

KIEDY? marzec – czerwiec 2019 r.

GDZIE? Punkt Konsultacyjny w Morawicy

FORMA: Terapia grupowa

PROWADZĄCY: mgr Ewelina Zając – psycholog, mgr Iwona Szuperska-Mazur – psycholog