Szkolenia dla rodziców

Szkolenia dla rodziców

GRUPA DLA RODZICÓW DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI SPOŁECZNYMI

CEL: Psychoedukacja, poprawienie kompetencji rodzicielskich i poszerzenie rozumienia funkcjonowania dziecka.

DLA KOGO? Rodzice dzieci uczęszczających do grupy dla dzieci z trudnościami społeczno-emocjonalnymi (prowadzonej w tutejszej poradni).

KIEDY? od 15 października 2017 do końca maja 2018

GDZIE? Punkt Konsultacyjny w Czernichowie

FORMA: Praca warsztatowa

PROWADZĄCY: mgr Ewelina Zając – psycholog
mgr Iwona Szuperska-Mazur –psycholog


 

TERAPIA WIELORODZINNA

CEL: Rozwijanie umiejętności mentalizowania stanów umysłu dziecka, co zaowocuje lepszym rozwojem emocjonalnym (kształtowanie dojrzałości emocjonalnej).

DLA KOGO? Rodziny z dziećmi w wieku 14-16 lat z trudnościami emocjonalnymi (maksymalnie 5 rodzin).

KIEDY? od listopada 2017

GDZIE? Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie (dla rodzin z terenu objętego opieką poradni)

FORMA: Terapia grupowa

PROWADZĄCY: mgr Ewelina Zając – psycholog
mgr Iwona Szuperska-Mazur – psycholog