Opinie o dysleksji

Pobierz plik Procedury diagnozowania i wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się
Pobierz plik Kwestionariusz skierowania ucznia na badania
Pobierz plik Informacja o uczniu- załącznik A
Pobierz plik Informacja o uczniu- załącznik B