Opieka pracowników PPP nad szkołami 2016/2017

mgr Anna Lorek-Żarnowska
Szkoła Podstawowa w Cholerzynie
Szkoła Podstawowa w Czułowie
Szkoła Podstawowa wKryspinowie
Szkoła Podstawowa w Morawicy
Szkoła Podstawowa w Rącznej
Szkoła Podstawowa w Mnikowie – filia Cholerzyn
Szkoła Podstawowa w Piekarach

mgr Ewelina Zając
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach
Szkoła Podstawowa w Kobylanach
Zespół Szkół w Rząsce
Gimnazjum w Czernichowie
Zespół Szkół w Rudawie
Szkoła Podstawowa w Nielepicach

mgr Katarzyna Rajtar
Zespół Placówek Oświatowych w Kamieniu
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej
Szkoła Podstawowa w Rusocicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czułówku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłokoczynie
ZSR w Czernichowie

mgr Brygida Zioło
Szkoła Podstawowa w Balicach
Szkoła Podstawowa w Brzeziu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach
Przedszkole w Zabierzowie

mgr Iwona Szuperska-Mazur
Zespół Placówek Oświatowych w Rybnej
Gimnazjum w Mnikowie
Przedszkole Publiczne w Liszkach
Szkoła Podstawowa w Zabierzowie
Liceum Ogólnokształcące w Piekarach
Gimnazjum w Zabierzowie
Gimnazjum w Liszkach
Szkoła Podstawowa w Liszkach

mgr Barbara Kurdybowicz
Szkoła Podstawowa w Czernichowie
Zespół Placówek Oświatowych w Wołowicach
Szkoła Podstawowa w Przegini Duchownej
Samorządowe Przedszkole w Czernichowie
Samorządowe Przedszkole w Wołowicach
Integracyjne Samorządowe Przedszkole w Przegini Duchownej
Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach

mgr Paulina Rozmus
Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaszowie
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kaszowie