Oferta

Nasza oferta

Do poradni mogą zgłaszać się rodzice z dziećmi w wieku 0-18 lat oraz młodzież powyżej 18 roku życia ucząca się w szkołach na terenie gmin: Zabierzów, Liszki i Czernichów
Terminy spotkań można uzgadniać osobiście lub telefonicznie.
Poradnia świadczy usługi bezpłatnie.

Oferowane usługi

 • diagnoza psychologiczna:
  - rozwój funkcji poznawczych
  - rozwój emocjonalno-społeczny
  - rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych
 • diagnoza pedagogiczna:
  - ocena opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu programu szkolnego
  - ocena opanowania podstawowych technik szkolnych takich jak:
  - pisanie, czytanie, liczenie
 • diagnoza logopedyczna
 • terapia psychologiczna i pedagogiczna
 • terapia rodzin
 • konsultacje dla rodziców, nauczycieli i pedagogów szkolnych
 • doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne
 • kształtowanie u młodzieży umiejętności racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu
 • zapoznawanie młodzieży i rodziców z czynnikami warunkującymi dokonanie prawidłowego wyboru dalszego kształcenia i zawodu
 • warsztaty dla klas szkół podstawowoych, gimnazjalnych i pondgimnazjalnych z zakresu poszerzania umiejętności psychologicznych oraz profilaktyki uzależnień
 • warsztaty dla klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu doradztwa zawodowego
 • wykłady dotyczące popularyzacji wiedzy psychologiczno-pedagogicznej
 • praca terapeutyczna z małym dzieckiem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka