„Mikołaj z Nieba” Restauracja Grube Ryby 2012

fot. Rafał Baran