Druki do pobrania

Druki dla rodziców

Poniżej znajdują się formularze do pobrania:

Pobierz plik Informacja dotycząca załączników do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Pobierz plik Wniosek na zespół orzekający z upoważnieniem

Pobierz plik Zaświadczenie lekarskie (nauczanie indywidualne) .

Pobierz plik Zaświadczenie lekarskie (kształcenie specjalne) .

Pobierz plik Prośba o realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Pobierz plik Wniosek o przebadanie diagnostyczne w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabierzowie

 

Druki dla nauczycieli

Poniżej znajdują się formularze do pobrania:

Pobierz plik Informacja o uczniu- załącznik A

Pobierz plik Informacja o uczniu- załącznik B