Druki do pobrania

Druki dla rodziców

Poniżej znajdują się formularze do pobrania:

Pobierz plik Informacja dotycząca załączników do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Pobierz plik Wniosek o przyjęcie dziecka na terapię EEG Biofeedback w roku szkolnym 2016/2017

Pobierz plik Wniosek na zespół orzekający z upoważnieniem

Pobierz plik Zaświadczenie lekarskie.

Pobierz plik Zaświadczenie lekarskie (nauczanie indywidualne)
Pobierz plik Prośba o realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Pobierz plik Wniosek o przebadanie diagnostyczne w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabierzowie
Pobierz plik Informacja o zajęciach rozwijających twórczość, komunikatywność i …

Druki dla nauczycieli

Poniżej znajdują się formularze do pobrania:
Pobierz plik Informacja o uczniu- załącznik A
Pobierz plik Informacja o uczniu- załącznik B