aktualności

Okres obowiązywania orzeczeń ds. kształcenia specjalnego

poradnia aktualności

Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny (kl. I-III) lub pierwszy etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2016/17, orzeczenie zachowa ważność do zakończenia kształcenia w kl. IV (będzie ważne na kl. I-IV).

Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny (kl. IV-VI) lub drugi etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2016/17, orzeczenie zachowa ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej (będzie ważne na kl. V-VIII).

Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2016/17, orzeczenie zachowa ważność na kl. I-IV (dla obecnych uczniów kl. I-III) lub V-VIII (dla obecnych uczniów kl. IV-VI) .

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, Art. 312, ust. 1-3


INFORMACJA WS. DODATKOWYCH DYŻURÓW PRACOWNIKÓW W PUNKTACH KONSULTACYJNYCH PORADNI W CZERNICHOWIE I KRYSPINOWIE

poradnia aktualności

 

W związku ze zgłaszanymi trudnościami w dodzwonieniu się do Punktów Konsultacyjnych w Czernichowie i Kryspinowie, informujemy, iż ustalone zostały dodatkowe dyżury pracowników, w czasie których będzie można ustalać terminy wizyt oraz odbierać opinie oraz orzeczenia wydane przez Poradnię.

tab

 

W powyżej wymienionych godzinach, dyżurujący pracownicy będą do Państwa dyspozycji.

Możecie Państwo próbować kontaktować się z Poradnią także w innych terminach, jednak pracownicy prowadzący diagnozę lub terapię nie zawsze będą mogli odebrać telefon lub wydać dokumenty.

Godziny pełnionych dyżurów mogą ulec zmianie z powodu choroby lub wyjazdu służbowego pracownika.


Wizyta Świętego Mikołaja

poradnia aktualności

Jak co roku, grudzień w Naszej Poradni zapowiadał się wyjątkowo. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwaliśmy bowiem odwiedzin Świętego Mikołaja. Jako że jest to już nasz dobry znajomy, z którym spotykamy się regularnie od kilkunastu lat, byliśmy pewni, że i tym razem nas nie zawiedzie i zaszczyci nas swą obecnością. Nie pomyliliśmy się.

Wielkie wydarzenie z udziałem Świętego Mikołaja odbyło się w tym roku w Gimnazjum w Zabierzowie. Nasi Podopieczni, ich rodziny oraz my – pracownicy poradni, spotkaliśmy się tam w doskonałych nastrojach. Wszyscy byliśmy szczęśliwi, że po raz kolejny możemy spotkać się, porozmawiać, choć na chwilę zapomnieć o problemach życia codziennego. Oczekiwanie na przybycie Świętego Mikołaja umilono nam występami przygotowanymi przez goszczących nas Gimnazjalistów. Uczniowie w przepięknym występie pochwalili się swoimi niezwykłymi talentami. Muzyka, taniec, śpiew… to wszystko nas zaczarowało, wprawiło w magiczny nastrój. Aż nagle pojawiły się okrzyki, które niejako wybudziły nas z tego zaczarowanego snu – „Mikołaju! Mikołaju! – wszyscy wołaliśmy głośno. Za chwilę w drzwiach pojawił się Święty Mikołaj, a wraz z nim dziesiątki uśmiechów na twarzach zgromadzonych w Gimnazjum osób. Święty Mikołaj przyniósł ze sobą mnóstwo prezentów, które z pomocą Gimnazjalistów rozdał naszym Podopiecznym.

Niewątpliwie tegoroczne spotkanie z Mikołajem było magiczne i wyjątkowe. Z całego serca dziękujemy naszym Podopiecznym za przybycie, a Uczniom z Gimnazjum w Zabierzowie za fantastyczne przygotowanie uroczystości spotkania ze Świętym Mikołajem.


Jak wygląda diagnoza logopedyczna?

poradnia aktualności

 

Zwykle jest tak, że pierwsza wizyta u specjalisty jest związana ze stresem przede wszystkim u dziecka, ale także rodzica. Dziecko boi się nowej osoby, nowego, nieznanego miejsca, nie wie, co będzie robiło. Z kolei rodzic ma obawy przed rozmową z diagnostą, nie wie, czego się spodziewać. Boi się także samego wyniku diagnozy. Jak więc przygotować się do wizyty? Czego spodziewać się na pierwszym spotkaniu z logopedą? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Wizyta w gabinecie logopedycznym nie jest niczym strasznym. Całe badanie jest przeprowadzane w przyjaznej atmosferze. Specjalista jest otwarty na problemy, z którymi zgłaszają się dziecko i rodzic. Diagnoza odbywa się w obecności rodzica, dzięki czemu dziecko czuje wsparcie bliskiej sobie osoby. Każdy etap spotkania diagnostycznego jest uzależniony od charakteru problemu, z którym zgłasza się dziecko. W przypadku maluchów, u których mowa rozwija się z opóźnieniem, diagnoza wygląda nieco inaczej. Poniżej zaprezentujemy etapy spotkania z dzieckiem mówiącym, ale w niewłaściwy sposób wymawiającym pewne głoski.

1. Wstępna rozmowa logopedy z dzieckiem – celem tej rozmowy jest ośmielenie dziecka do dalszego działania, ponadto diagnosta już wtedy wstępnie orientuje się, z jakim problemem boryka się maluch, czy rozumie kierowane do niego komunikaty.

2. Przedstawienie planu działania – co będziemy robić, jakie zadania nas czekają.

3. Sprawdzenie artykulacji (wymowy) oraz rozumienia mowy – dziecko wspólnie z logopedą ogląda książeczkę i stara się nazywać znajdujące się w niej obrazki, pokazuje także przedmioty, których nazwy wypowie dorosły.

4. Ocena sprawności narządów artykulacyjnych (tj. języka, warg, podniebienia), zgryzu, prawidłowości funkcjonowania aparatu oddechowego – dziecko bawi się w naśladowanie tego, co robi dorosły (tzn. wykonuje ruchy języka, miny itp. wykonywane przez logopedę).

5. Sprawdzenie słuchu fonemowego – dziecko wskazuje obrazki, których nazwy wypowiedział diagnosta bądź ocenia poprawność słów wymówionych przez logopedę.

6. Ocena wymowy dziecka w czasie wypowiedzi spontanicznych – by uzupełnić badanie oraz upewnić się, czy wszystkie nieprawidłowości zostały zauważone we wcześniejszych etapach diagnozy, logopeda rozmawia z dzieckiem na ciekawy dla malucha temat lub prosi, by dziecko ułożyło i opowiedziało historyjkę obrazkową. Na tym etapie sprawdzony zostaje zasób słów dziecka, umiejętność budowania zdań, dłuższych wypowiedzi, prawidłowej odmiany wyrazów.

7. W zależności od potrzeb można także wykonać badanie lateralizacji, orientacyjne badanie słuchu, sposobu połykania.

Oczywiście powyższe punkty realizowane są w różnej kolejności, na rozmaite sposoby, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. Jest to związane z koniecznością indywidualnego podejścia oraz dostosowania diagnozy do możliwości każdego dziecka.

Jeśli chodzi o dzieci, u których mowa rozwija się z opóźnieniem, to diagnoza nastawiona jest przede wszystkim na zbadanie poziomu rozumienia mowy, umiejętności powtarzania samogłosek, sylab, wyrazów oraz nazywania przedmiotów, osób, zwierząt itp. Niezbędne jest także sprawdzenie, czy aparat artykulacyjny dziecka, jak również inne umiejętności warunkujące rozwój mowy rozwijają się prawidłowo. Wszystko to przybiera formę zabawy.

Nie można jednak zapominać, że logopeda pracuje także z dziećmi starszymi oraz młodzieżą. Czasem zdarza się, że prawie dorosły człowiek zauważa, iż pewne głoski wymawia niepoprawnie. W sytuacjach wystąpień publicznych, czy nawet rozmów z rówieśnikami czuje się zawstydzony, niepewny. Nie jest to sytuacja bez wyjścia. Dzięki zaangażowaniu i systematycznej pracy można się z tym uporać. Diagnoza logopedyczna dzieci starszych oraz młodzieży jest w pełni dostosowana do ich wieku (podobnie jak materiały wykorzystywane w czasie diagnozy).

Gdy dziecko wykona wszystkie zadania, logopeda przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicem. Diagnosta zadaje wówczas pytania dotyczące rozwoju oraz funkcjonowania dziecka, które są mu niezbędne do postawienia trafnej i rzetelnej diagnozy. Do takiej rozmowy warto, aby rodzic przygotował się przed spotkaniem i na spokojnie zastanowił nad tym:

• Jaki problem dostrzegam i od kiedy?

• Czy ktoś w rodzinie również miał problemy podobne do tych, które ma moje dziecko?

• Jak moje dziecko rozwijało się od urodzenia (rozwój mowy, rozwój ruchowy, przebyte choroby, alergie, problemy z migdałkami, problemy stomatologiczne, ortodontyczne, karmienie, problemy ze słuchem lub wzrokiem)?

• Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola lub do szkoły – jak funkcjonuje w środowisku rówieśniczym, czy ma problemy z przyswajaniem nowej wiedzy?

• Czy istnieją jakiekolwiek zachowania, które mnie niepokoją?

W czasie takiej rozmowy najcenniejsza jest szczerość rodzica. Czasem nawet z pozoru błaha informacja może pozwolić diagnoście znaleźć przyczynę problemu. Niezwykle istotne jest to, że rodzic może podzielić się z logopedą wszelkimi swoimi niepokojami dotyczącymi rozwoju dziecka. Diagnosta, bazując na swej wiedzy merytorycznej oraz doświadczeniu, postara się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Warto pamiętać, że żadne pytanie nie jest głupie. Każdy niepokój rodzica powinien zostać poddany analizie, a żadne pytanie nie powinno pozostać bez odpowiedzi. Po przeprowadzeniu badania dziecka oraz wywiadu z rodzicem, logopeda podsumowuje wyniki diagnozy i przedstawia je rodzicowi. Jeśli jest to możliwe, stara się również zarysować plan terapii oraz przekazuje zalecenia do pracy. Może także zalecić konsultację z innym specjalistą (np. psychologiem, pedagogiem, lekarzem).

Na pierwsze spotkanie prosimy o zabranie:

• jeśli chodzi o wymogi formalne – numeru PESEL, wyników badań specjalistycznych (jeśli takowe były wykonane),

• przede wszystkim dobrego humoru – naszym celem i misją jest pomaganie dzieciom, dlatego staramy się, by każde spotkanie z dzieckiem było dla niego przyjazne, pełne pozytywnych emocji i dobrej zabawy.

Opracowała: Paulina Rozmus – logopeda


Terapia EEG Biofeedback w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie

poradnia aktualności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie (Zabierzów, ul. Cmentarna 2) prowadzi ciągły nabór dzieci na terapię metodą EEG Biofeedback. Terapia proponowana jest wyłącznie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

EEG Biofeedback jest nowoczesną techniką treningu mózgu. Celem treningu jest zarówno zwiększanie możliwości poznawczych, jak i terapia zaburzeń pracy mózgu. Metoda oparta jest na biologicznym sprzężeniu zwrotnym, tzn. polega na przekazywaniu organizmowi informacji zwrotnej o jego stanie. Ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

Metoda jest nieinwazyjna. Zastosowanie gier oraz animacji graficznych wykorzystywanych w trakcie treningu sprawia, że metoda jest atrakcyjną formą terapii dla dzieci. Trening jest całkowicie bezpieczny. Czujniki na głowie trenującego służą tylko do pomiaru i nie są do nich podawane żadne impulsy elektryczne.

Urządzeniem do treningu neurofeedback jest elektroencefalograf z odpowiednim oprogramowaniem. Na skórze głowy w różnych miejscach umieszcza się elektrody, których zadaniem jest zbieranie danych o występowaniu w danym momencie poszczególnych rytmów fal mózgowych. Czujniki na głowie trenującego służą tylko do pomiaru i nie są do nich podawane żadne impulsy elektryczne.

Oprogramowanie synchronizuje zapis EEG dziecka z obrazem na monitorze i przekształca te informacje w zrozumiały dla trenującego obraz w postaci

animacji. Zadaniem dziecka jest skupienie się na tym obrazie, aby bez klawiatury i joysticka, a jedynie siłą swojej woli uruchamiać animację. W ten sposób powstaje sprzężenie zwrotne.

Dziecko widzi efekty właściwej koncentracji uwagi, w postaci toczącej się animacji. Poprawne wykonanie zadania może być także nagradzane punktami lub sygnałem dźwiękowym. Nagroda pojawia się, jeśli aktywność fal mózgowych znajduje się w pożądanej częstotliwości. W przeciwnym razie, obraz na monitorze pozostaje nieruchomy. W ten sposób, poprzez skupienie uwagi, dziecko aktywuje swój mózg i uczy się nim sterować.

Wykorzystywana w naszej placówce aparatura systemu Pro Comp 2 posiada wszelkie normy i certyfikaty medyczne.

Warunki kwalifikacji:

 przyjmujemy: uczniów od klasy III szkoły podstawowej (w uzasadnionych przypadkach młodsze dzieci) do końca edukacji,

 dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, lękami, ADHD, ADD,

 z normą intelektualną.

Wymagane dokumenty (w przypadku nowych zgłoszeń):

 aktualne badanie EEG z adnotacją lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do terapii BFB,

 w miarę możliwości badanie QEEG (płatne),

 karta zgłoszeniowa (druk dostępny w recepcji oraz stronie internetowej Poradni),

 plan zajęć szkolnych i dodatkowych dziecka.

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie poradni. Otrzymają wówczas Państwo numer na liście oczekujących.

O zbliżającym się terminie treningów zawiadamiamy telefonicznie.


ROK SZKOLNY 2016/2017 ROZPOCZĘTY

poradnia aktualności

Czas beztroskich, wakacyjnych chwil minął. W naszej pamięci na długo jeszcze pozostaną wspaniałe wspomnienia z cudownych, wakacyjnych wyjazdów, ze spotkań z dawno niewidzianymi przyjaciółmi. Przepiękne górskie czy nadmorskie krajobrazy przyniosą nam otuchę w nadchodzące jesienne wieczory. Teraz wracamy do pracy pełni energii, zapału oraz nowych pomysłów. Już nie możemy doczekać się nowych wyzwań, jakie przyniesie nowy rok szkolny.

Mamy nadzieję, że rok szkolny 2016/2017 będzie tak samo dobry jak poprzedni albo jeszcze lepszy. Obiecujemy, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby rzeczywiście tak było. Wszystkim Dzieciom, Młodzieży oraz Rodzicom, zarówno tym, którzy już nam zaufali, jak również tym, którzy niebawem zjawią się w murach naszej poradni, życzymy aby ten rok szkolny upłynął pod znakiem efektywnej i przynoszącej sukcesy pracy, jak również przyniósł rozwiązania najtrudniejszych problemów, sytuacji, które wydawały się dotąd bez wyjścia. Sobie samym życzymy, by każdy dzień przynosił nam możliwość pomagania, czynienia dobra oraz obserwowania momentów, w których nasze działania zbliżają Dzieci, Młodzież oraz Rodziców do osiągnięcia zamierzonego celu – to będzie dla nas najwspanialsza nagroda oraz motywacja do dalszej pracy, doskonalenia.

„Najważniejsze to być w drodze. Każdego dnia robić krok do przodu” (Martyna Wojciechowska)

Zespół Pracowników

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie


Procedury diagnozowania i wydawania opinii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

poradnia aktualności

PROCEDURY DIAGNOZOWANIA I WYDAWANIA OPINII

O SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCIACH W UCZENIU SIĘ

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ZABIERZOWIE

 

Rodzic (prawny opiekun) chcący umówić dziecko na badanie pod kątem diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się powinien ustalić termin wizyty u psychologa i pedagoga.

Specjalistyczne badanie powinno odbywać się na drugim etapie edukacyjnym (tj. w klasach IV-VI).

Pierwsza diagnoza mająca na celu rozpoznanie u ucznia ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się powinna być przeprowadzona w klasach I-III (pierwszy etap edukacyjny) na terenie szkoły przez nauczyciela lub pedagoga.

Rodzic (prawny opiekun) przychodząc na wizytę przynosi:

  1. Diagnozę gotowości szkolnej dziecka.
  2. Diagnozę ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się przeprowadzoną na terenie szkoły w pierwszym etapie edukacyjnym.
  3. Opis przebiegu pomocy psychologiczno – pedagogicznej zorganizowanej na terenie szkoły w klasach od 0 do III.
  4. Opis bieżących trudności szkolnych (według załączonego kwestionariusza).

 

Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

Opinia stwierdzająca specyficzne trudności w uczeniu się raz wydana zachowuje swoją ważność do końca edukacji szkolnej badanego ucznia.

W szczególnych przypadkach opinia może być wydana po ukończeniu szkoły podstawowej (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej). Dotyczy to uczniów, u których z przyczyn losowych nie możliwe było wydanie opinii w terminie ustawowym lub w przypadku, w którym zachodzą inne uzasadnione, niezależne od ucznia okoliczności uniemożliwiające wydanie takiej opinii.

W takiej sytuacji opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej w następującym trybie:

  1. Nauczyciel bądź specjalista pracujący na terenie szkoły z uczniem po uzyskaniu zgody rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia składa do dyrektora szkoły wniosek wraz z uzasadnieniem.
  2. Dyrektor zasięga w tej sprawie opinii rady pedagogicznej.
  3. Dyrektor szkoły składa wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabierzowie oraz informuje o tym fakcie rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia.
  4. Rodzic (prawny opiekun) z uczniem lub pełnoletni uczeń zgłaszają się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabierzowie w celu przeprowadzenia postępowania diagnostycznego i wydania opinii.

Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Wniosek o wydanie opinii składa się po przeprowadzonej diagnozie psychologiczno – pedagogicznej.

Jeżeli w celu wydana opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzić dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

Opinię odbiera rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabierzowie lub Punktach Konsultacyjnych w Kryspinowie i Czernichowie.

Na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabierzowie przekazuje kopię opinii do szkoły lub placówki.