aktualności

Zespół Orzekający we wrześniu – przyjmowanie dokumentów

poradnia aktualności

Przyjmowanie dokumentów na Zespół Orzekający we wrześniu:

  • 14.09.2018, godz. 14:00-16:00 oraz 17:00-18:00;
  • 21.09.2018, godz. 9:00-10:30;
  • 24.09.2018, godz. 15:00-17:00.

Zespół Orzekający – wrzesień

poradnia aktualności

Najbliższe posiedzenie Zespołu Orzekającego odbędzie się 28.09.2018 (od godz. 8:00).


Punkt Konsultacyjny w Kryspinowie nieczynny do odwołania

poradnia aktualności

Uprzejmie informujemy, iż Punkt Konsultacyjny w Kryspinowie będzie nieczynny do odwołania. Klientów z Gminy Liszki zapraszamy do Poradni w Zabierzowie.


Posiedzenie Zespołu Orzekającego

poradnia aktualności

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie Zespołu Orzekającego odbędzie się 24 sierpnia 2018 r. Dokumenty przyjmować będzie p. mgr Joanna Hanusz w dniu 20.08.2018 (poniedziałek), w godz. 14:00-18:00.


Klauzula informacyjna

poradnia aktualności

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabierzowie, Cmentarna 2, 32-080 Zabierzów (dalej: Poradnia) telefon: 12 285 40 20

2) Poradnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Artura Baranowskiego z którym można skontaktować się poprzez e-mail baranowskiodo@gmail.com  każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Poradni na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 14.12.2016 roku prawo oświatowe, ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych  oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w ustaw oraz aktów wykonawczych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

- Dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Poradni,

- Operatorzy pocztowi i kurierzy,

- Banki w zakresie realizacji płatności,

- Podmiotom świadczącym na rzecz Poradni usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Poradnie przez przepisy prawa,

- Organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.


ZMIANA TERMINU POSIEDZENIA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

poradnia aktualności

Informujemy, iż w posiedzenie Zespołu Orzekającego odbędzie się 28 marca 2018 roku o godzinie 18:00.


Drogie Dzieci i ich Rodzice!!

poradnia aktualności

Z końcem stycznia 2018 podjęłam decyzję o rezygnacji z funkcji dyrektora w związku z przejściem na emeryturę.

Pragnę wszystkim gorąco podziękować za zaufanie jakim obdarzaliście mnie i pracowników poradni przez 24 lata- kiedy byłam dyrektorem.

Doznałam dużo satysfakcji płynącej z sukcesów w pomaganiu, ale też przeżywałam porażki, bo praca z drugim człowiekiem nie jest prosta.

Praca z dziećmi, rodzicami, nauczycielami buduje i uszczęśliwia, ale też czasem dostarcza trudnych przeżyć.

Z pewnością bilans korzystnych doznań jest przeważający, dlatego czuję się spełniona zawodowo.

Rezygnując z funkcji dyrektora poradni, nadal pozostanę aktywnym psychologiem, i mam nadzieję na dalszy kontakt i pomoc dzieciom i ich rodzicom.

Bardzo proszę o okazanie życzliwości i zaufania jakim mnie obdarzaliście nowemu dyrektorowi.

 

Z wyrazami szacunku Joanna Hanusz


Spotkanie ze Świętym Mikołajem

poradnia aktualności

Nadszedł grudzień i jak to w grudniu, rozpoczęło się wielkie oczekiwanie na… przybycie Świętego Mikołaja. Nie zawiedliśmy się! Święty Mikołaj odwiedził nas i obdarował naszych Podopiecznych wspaniałymi prezentami. Ale może zacznijmy od początku…

Spotkanie Mikołajkowe odbyło się w tym roku w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Nasi Podopieczni przybyli na tę uroczystość wraz z rodzinami i przyjaciółmi. Swą obecnością zaszczycili nas również wspaniali Goście: Wicewójt – Pan Bartłomiej Stawarz oraz Inspektor Urzędu Gminy – Pani Elżbieta Skwarczek. Rozmowom, uśmiechom, wspólnym fotografiom nie było końca. Jak co roku, mogliśmy liczyć na naszych Przyjaciół, którzy umilili wszystkim oczekiwanie na Świętego Mikołaja. Tym razem uczniowie z Gimnazjum w Zabierzowie przygotowali wspaniałe, niosące niezwykłe przesłanie przedstawienie. Wszyscy byliśmy pod wielkim wrażeniem. Tuż po występach młodzieży do sali wszedł wyczekiwany Gość. Wszyscy powitali go z wielką radością. Święty Mikołaj przyniósł ze sobą mnóstwo prezentów, które z pomocą Gimnazjalistów rozdał naszym Podopiecznym.

Po raz kolejny, grudzień okazał się miesiącem pełnym radości i magii. Z całego serca dziękujemy naszym Podopiecznym za tak liczne przybycie, a Uczniom z Gimnazjum w Zabierzowie za fantastyczny występ.


OFERTA WARSZTATÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

poradnia aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową ofertą warsztatów dla przedszkolaków, uczniów oraz rodziców. Szczegóły dostępne w zakładce „Informacje – Szkolenia i warsztaty”.


Informacja

poradnia aktualności

Informacja dotycząca załączników do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

Pobierz plik