Drogie Dzieci i ich Rodzice!!

poradnia aktualności

Z końcem stycznia 2018 podjęłam decyzję o rezygnacji z funkcji dyrektora w związku z przejściem na emeryturę.

Pragnę wszystkim gorąco podziękować za zaufanie jakim obdarzaliście mnie i pracowników poradni przez 24 lata- kiedy byłam dyrektorem.

Doznałam dużo satysfakcji płynącej z sukcesów w pomaganiu, ale też przeżywałam porażki, bo praca z drugim człowiekiem nie jest prosta.

Praca z dziećmi, rodzicami, nauczycielami buduje i uszczęśliwia, ale też czasem dostarcza trudnych przeżyć.

Z pewnością bilans korzystnych doznań jest przeważający, dlatego czuję się spełniona zawodowo.

Rezygnując z funkcji dyrektora poradni, nadal pozostanę aktywnym psychologiem, i mam nadzieję na dalszy kontakt i pomoc dzieciom i ich rodzicom.

Bardzo proszę o okazanie życzliwości i zaufania jakim mnie obdarzaliście nowemu dyrektorowi.

 

Z wyrazami szacunku Joanna Hanusz